Første konsultation

  Den første konsultation kan tage op mod 60 min, men varierer alt efter problemstillingen. Ved denne konsultation bliver der foretaget en grundig undersøgelse og du vil blive stillet spørgsmål for at kortlægge dine gener hvorefter du bliver undersøgt grundigt. Under hele konsultationen føres der journal således at intet går tabt mellem konsultationer. Denne første undersøgelse er meget vigtig, da den skal lægge grunden for den videre behandling af problemet og dermed afgørende for at vi kan hjælpe dig bedst muligt.

   

  Afhængig af problemstillingen, kan du blive bedt om at tage noget af dit tøj af, for at vi bedre kan undersøge problemstillingen. Er dette problematisk f.eks. af personlige eller religiøse årsager kan det undlades, men kan ikke anbefales da det vil påvirke analysen af problemet og dermed kvaliteten af den senere behandling.

   

  Efter undersøgelsen lægges en behandlingsplan med baggrund i fundene fra undersøgelsen hvor du vil i langt de fleste tilfælde, få opgaver med hjem som du kan arbejde videre med for at fremme behandlingseffekten. Du kan gøre langt mere godt for dig selv i løbet af en normal hverdag end vi kan gøre for dig på en enkelt konsultation. Sagt på en anden måde, vi hjælper dig til at hjælpe dig selv, så du kan komme godt videre.

   

   Opfølgende konsultationer

    

   En opfølgende konsultation er typisk struktureret omkring en kort undersøgelse af problemet, for at følge op på ændringer i problemstillingen. Tidsforbrug på den opfølgende konsultation kan variere alt afhængig af problemstillingen. Her arbejder vi videre med den behandlingsplan som blev lagt ved den første konsultation og denne justeres selvfølgelig hvis den forgående undersøgelse lægger op til dette.

    

   Hvad skal du medbringe

    

   Til hver konsultation skal du selv medbringe et lagen (har du glemt et lagen, kan du leje et under konsultationen; Pris 20 kr.). Har du, i forbindelse med din problemstilling, fået foretaget undersøgelser ved et andet sted, f.eks ved lægen eller på sygehuset så som røntgten, MR-skanninger mm. så må du meget gerne tage en beskrivelsen af disse med (dette er dog ikke en forudsætning for at kunne komme).