Behandling af piskesmæld i Aalborg

  Har du fået piskesmæld, whiplash eller forstuvet nakken (distortion af cervical columna), så er du ikke alene. Uanset om man kalder det, det ene eller det andet, så dækker navnet over en række symptomer som alle på en eller anden måde er relateret til smerter i nakken. Faktisk siger selve navnet ’piskesmæld’ eller ’whiplash’ kun noget om den bevægelse nakken ofte udsættes for ved f.eks. et biluheld hvor man bliver påkørt bagfra. Her bliver nakken udsat for en hurtig acceleration/decelerations bevægelse, der kan minde om den der sker når en pisk smælder. Fordi ordet, piskesmæld, blot beskriver skadesmekanismen, siger det altså ikke noget konkret om de symptomer, som kan opleves efter et uheld. Selv om piskesmæld oftest er noget der forbindes med et biluheld, kan nakken godt udsættes for den samme type bevægelse uden at det behøver at være ved en bilulykke. Det der adskiller piskesmæld fra andre typer af nakkesmerter er, de mange forskellige symptomer der kan følge med, så f.eks. hovedpine, svimmelhed, ændret balance, udstrålende symptomer til armene (du kan læse mere om udstrålende smerter her), synsforstyrrelse, påvirket hørelse, koncentrationsbesvær og påvirket hukommelse.

  I de nedenstående afsnit har vi forsøgt at komme omkring nogle af de spørgsmål vi ofte bliver stillet omkring piskesmæld, herunder hvad du selv kan gøre samt hvad en fysioterapeut vil kunne hjælpe dig med.

   Symptomer efter piskesmæld

   I modsætning til mere generelle nakkesmerter, hvor det ofte kan være svært at angive præcis hvornår det startede med at gøre ondt, kan man ved et piskesmæld typisk angive det specifikke tidspunkt ret præcist. Ofte vil det være i forbindelse med et biluheld, men det kan også ske ved andre aktiviteter som f.eks. sport. Trods det at man kan angive hvad der skete og hvornår man fik et piskesmæld, så kan man ligesom ved andre typer af nakkesmerter kun sjældent identificere der hvor symptomerne kommer fra. Netop fordi man kun sjældent kan give en specifik struktur skylden for smerterne, er der sjældent behov for MR-scanninger eller røntgenbilleder, da man oftest kun vil se det samme som enhver anden person uden nakkesmerter (Du kan læse mere om scanning her). Dog, idet piskesmæld ofte skyldes et biluheld, vil man i nogen tilfælde foretage en scanning i forbindelse med en skadestueundersøgelse, for at sikre at man ikke har overset andre alvorlige problemstillinger inden man sender folk hjem.

   Selv om, som nævnt ovenfor, der er mange forskellige symptomer der kan ledsage piskesmæld, er det også her svært at finde den specifikke årsag da det er et samspil mellem mange faktorer der spiller ind. Et eksempel på dette er til at både syn, balance, nakkemusklernes funktion alle spiller ind på om man f.eks. oplever at være svimmel. Når så mange faktorer spiller ind bliver det dermed også vigtig at man finder ud af hvilke faktorer der spiller ind for den enkelte, hvis man skal kunne tilbyde en optimal behandlingsstrategi.

   Piskesmæld kan behandles

   Efter et biluheld eller lignende, hvor du har fået et piskesmæld bør du blive undersøgt af en fagperson, hvilket ofte sker på skadestuen eller hos lægen. Denne undersøgelse har til formål at sikre at der ikke er sket andre skader, som man skal være opmærksomme på efterfølgende. Herefter vil man ofte blive sendt hjem med besked om at tage kontakt til en fagperson hvis man får gener, der ikke går væk af sig selv. For en nogle vil generne efter et piskesmæld aftage inden for nogle uger selv hvis man gør noget, mens der for andre kan være længerevarende gener. Som for andre typer af nakkesmerter (læs mere her) gælder det, at mens man med fordel kan undgå de aktiviteter og stillinger som man oplever forværrer smerterne. Det vil også hjælpe, at holde sig så aktiv som symptomerne tillader, da dette kan være med til at man kommer sig hurtigere. I enkelte tilfælde kan der være et behov for smertestillende medicin til at dulme smerterne. Føler du et behov for smertestillende bør du drøfte dette med din læge.

   Går smerterne ikke over af sig selv, tager de til i styrke eller har de stået på over længere tid bør du kontakte en dygtig fagperson med specialviden på området. Der kan du få klarlagt årsagen til dine gener samt hvad der skal til for at du kan opnå bedring. Lidt groft sagt kan man sige at jo flere og jo stærke dine symptomer er og dermed jo større påvirkning det har på din dagligdag, jo større indikation er der for at det ville kunne gavne at konsultere en fagperson med specialviden på området så i sammen kan finde ud af hvordan du bedst kan mindske dine gener.

   PhD uddannet fysioterapeuter til behandling af piskesmæld

   Hos Apex Fysio bliver du mødt af en specialist som tager sig af dig. Ikke to personer med piskesmæld er ens, hvorfor vi hos Apex Fysio skræddersyer både undersøgelse og behandling til lige nøjagtig dit problem (du kan læse mere om hvad du kan forvente under en konsultation hos Apex Fysio her) så du kan få den rigtige behandling fra start. Når man først har piskesmæld, evt. ledsaget af en eller flere af de mange symptomer der kan følge med, kan man blive bekymret over om smerterne går over igen eller om der er noget alvorligt galt med nakken. Dette er helt naturligt, hvorfor vi hos Apex Fysio har specielt fokus på at give dig en fyldestgørende forklaring på netop dine smerter og symptomer, samt hvad du selv kan gøre. Du vil modtage øvelser, der er målrettet mod at fjerne eller lindre netop dine gener. Det gode ved øvelser er, at du efter en grundig instruktion selv vil kunne udføre disse. Dermed vil du være godt på vej til selv at afhjælpe dine gener. I nogle tilfælde kan fysioterapeuten også anvende forskellige mobiliserende teknikker. Sådanne teknikker kan have en kortvarig lindrende effekt og dermed lette det, at komme i gang med lindrende øvelser. I de fleste tilfælde vil der kun skulle bruges nogle få konsultationer før du vil opleve bedring i dine symptomer mens eventuelle opfølgende konsultationer bl.a. vil have fokus på justeringer af dine hjemmeøvelser således at du fortsat oplever bedring af dine symptomer. Når du har opnået tilfredsstillende bedring, vil de resterende gener ofte kunne klares på egen hånd ved at følge de anbefalinger du har fået fra os.