Behandling af hjernerystelse i Aalborg

  Har du fået hjernerystelse (commotio cerebri), så er du ikke alene. Faktisk diagnosticeres der ca. 25.000 tilfælde hvert år i Danmark og der er formentlig endnu flere der aldrig bliver registreret. Betegnelsen ”hjernerystelse” dækker over en række symptomer, som har det til fælles at de er kommet efter man har slået hovedet hvilket kan ske ved alt fra et fald til at man f.eks. løber ind i en modspiller under en håndbold- eller fodboldkamp. I det hjernerystelse dækker over en række symptomer, er der ikke en specifik test, der kan sige om man har hjernerystelse eller ej. I stedet bestemmes diagnosen ved at sammenholde de forskellige symptomer og den udløsende årsag, hvorefter der stilles en klinisk diagnose. Lige når skaden er sket, er det ikke ualmindeligt at man kan se, at den skadesramte bl.a. har mistet bevidstheden/er ukontaktbar, kan være desorienteret eller forvirret, have fjernt blik, have svært ved at besvare spørgsmål ordentligt, har nedsat balance og gangfunktion eller svært ved at koordinere bevægelser. Personen med hjernerystelse kan bl.a. opleve at have kvalme (eller kaster op), hovedpine, synsproblemer, hukommelses- og/eller koncentrations besvær, være forvirret, være døsig/sløv, føle sig svimmel, utilpas eller være lyd- / lysfølsom. For mange vil symptomerne forsvinde af sig selv over nogle dage eller uger, men for nogle kan symptomerne være længerevarende. I tillæg til de nævnte symptomer er det heller ikke ualmindeligt at man efter en hjerne rystelse kan døje med nakkesmerter (læs mere her) og hovedpine relateret til nakken (læs mere her). Faktisk ligner symptomerne efter en hjernerystelse meget dem, som man kan se hos personer med piskesmæld (læs mere her).

  I de nedenstående afsnit har vi forsøgt at komme omkring nogle af de spørgsmål vi ofte bliver stillet omkring hjernerystelse, herunder hvad du selv kan gøre samt hvad en fysioterapeut vil kunne hjælpe dig med.

   Symptomer på hjernerystelse

   Selv om at alle symptomerne er kommet efter at man har slået hovedet kan man ikke præcist sige hvor symptomerne kommer fra. Netop fordi man ikke kan give en specifik struktur skylden for generne, er der sjældent behov for scanninger. Dog, idet hjernerystelse skyldes at man har slået hovedet vil man typisk vurdere behovet for en scanning i forbindelse en undersøgelse på skadestueundersøgelse eller hos lægen umiddelbart efter at skaden er sket. I nogle tilfælde kan en scanning kan være nødvendig for at sikre at man ikke har overset andre alvorlige problemstillinger inden man sendes hjem.

   Selv om mange forskellige symptomer kan ledsage en hjernerystelse, er det også her svært at finde den specifikke årsag da symptomerne skal ses som et samspil mellem mange faktorer. Et eksempel på dette er til at både syn, balance, nakkemusklernes funktion alle spiller ind på om man f.eks. oplever svimmelhed. Netop grundet denne komplekse sammenhæng er det yderst vigtigt at finde frem til de faktorer, der er vigtige for den enkelte, hvis man skal kunne give behandle problemstillingen optimalt.

   Hvad skal man være opmærksom på ved hjernerystelse?

   Umiddelbart efter en hjernerystelse bør undersøges af en fagperson, hvilket ofte sker på skadestuen, hos lægen eller en fysioterapeut som ofte vil være til stede under f.eks. en håndboldkamp. Denne undersøgelse har til formål at finde ud af om der er tale om en hjernerystelse og om der er andre skader, som man skal være opmærksom på. Uanset årsagen til hjernerystelsen, bør man stoppe det man var i gang med. Er man ikke blevet tilset af en læge bør man gøre dette efterfølgende. Man bør ikke selv køre/cykle umiddelbart efter skaden og det er vigtigt at man er under opsyn. Efter man er sendt hjem skal man være særligt opmærksom på symptomer som:

    

   • Tiltagende kraftig hovedpine
   • Gentagne episoder med opkast
   • Nedsat bevidsthed/tab af bevidsthed (svær at vække) eller at man forvirret.
   • Dobbeltsyn
   • Krampeanfald

    

   Oplever man nogen af disse symptomer skal man ringe efter en ambulance. Den første dag/nat efter en hjernerystelse er det vigtigt at man er hos nogen, som kan vække en nogle gange når man sover, for at sikre at man stadig er til at komme i kontakt med. Hvis man er ikke til at komme i kontakt med, skal der ringes efter en ambulance.

    

   Du kan finde mere information om hjernerystelse på Danmark Idrætsforbunds (DIF) hjemmeside eller på sunhed.dk.

   Hvad kan du selv gøre efter en hjernerystelse?

   Det er normalt at man i noget tid efterfølgende kan have nogle af de tidligere nævnte symptomer som hovedpine, kvalme, svimmelhed, hukommelses-/koncentrations besvær eller træthed. Selv om det kan være nærliggende at man skal holde sig helt i ro (f.eks. ligge i sengen/på sofaen) efter en hjernerystelse, så er det ligesom for de fleste andre skader, vigtigt at holde sig så aktiv som symptomerne tillader. Her kan man med fordel prøve sig frem og gradvist øge tiden man laver bestemte aktiviteter for at se hvordan man reagerer. Symptomerne er ikke farlige og for langt de fleste vil symptomerne aftage over et par uger. Aftager symptomerne ikke eller tager de til bør man kontakte lægen igen for at vurdere behov for yderligere tiltage. Lægen vil ofte anbefale at man opsøger en fysioterapeut med specialviden på området. Føler du et behov for smertestillende bør du drøfte dette med din læge.

    

   Du kan finde mere information om hjernerystelse på sunhed.dk eller  DIF´s hjemmeside.

   Bliv professionelt behandlet for hjernerystelse af PhD uddannet fysioterapeuter

   Hos Apex Fysio bliver du mødt af en specialist som tager sig af dig. Symptomerne efter en hjernerystelse er forskellige fra person til person, hvorfor vi hos Apex Fysio skræddersyer både undersøgelse og behandling til lige nøjagtig dit problem (du kan læse mere om hvad du kan forvente under en konsultation hos Apex Fysio her) så du kan få en optimal behandling fra start. Har man symptomer efter en hjernerystelse, kan man blive bekymret over om generne går over igen eller om der er noget alvorligt galt. Dette er helt naturligt, hvorfor vi hos Apex Fysio har specielt fokus på at give dig en fyldestgørende forklaring på netop dine gener og symptomer, samt hvad du selv kan gøre. Du vil modtage øvelser, der er målrettet mod at fjerne eller lindre netop dine gener. Det gode ved øvelser er, at du efter en grundig instruktion selv vil kunne udføre disse. Dermed vil du være godt på vej til selv at afhjælpe dine gener. I de fleste tilfælde vil der kun skulle bruge nogle få konsultationer før du vil opleve bedring i dine symptomer mens eventuelle opfølgende konsultationer bl.a. vil fokusere på justeringer af dine øvelser således at du fortsat oplever bedring af dine symptomer. Når du har opnået tilfredsstillende bedring, vil de resterende gener ofte kunne klares på egen hånd ved at følge de anbefalinger du har fået fra os.