Apex Fysio bidrager til nye nationale kliniske retningslinjer for ryg- og nakkebehandling

    Både Thorvaldur og Steffan har siden 2015 været tilknyttet sundhedsstyrelsens arbejdsgrupper for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for behandling af ryg– og nakkeproblemer. En retningslinje er et redskab, som fysioterapeuter, kiropraktorer, læger og andre behandlere i sundhedssystemet kan bruge til at få et overblik over de anbefalinger, der ligger for behandlingen af et bestemt problem. Arbejdet forventes afsluttet i sommeren 2016.